BADAN KESBANGPOL DIY
Bidang Politik Dalam Negeri

A. TUGAS

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan nasional gatra politik.

B. FUNGSI

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

 1. Penyusunan program kerja Bidang politik Dalam Negeri;
 2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
 3. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
 4. Pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri;
 5. Pelaksanaan program kerja politik dalam negeri;
 6. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
 7. Pembinaan dan pengawasarl organisasi kemasyarakatan;
 8. Pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan politik;
 9. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang pendidikan politik;
 10. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 11. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.